freska

Freska

Kouzlo fresky: Umění, které oživuje stěny

Co je freska? Freska je druh malby na omítce, který se používá k vytvoření uměleckého díla přímo na stěnách nebo stropu budovy. Tento technický postup pochází ze starověkého Řecka a Říma a byl dále rozvíjen v renesanci. Freska se skládá z nátěru omítky vápennou maltou a nanášení pigmentů do mokré omítky....