Tartuffe: Geniální komedie Molièra, která odhaluje pokrytectví ve společnosti

"Úvod k divadelní hře Tartuffe od Molièra: Zoufalství, lsti a nebezpečné vztahy ve světě klamů"

Autor a význam díla

Tartuffe, divadelní hra od francouzského dramatika Molièra, je jednou z nejslavnějších satir na hypokritické chování a falešné morální standardy. V díle se setkáváme s hlavním protagonistou Tartuffem, který využívá své náboženské víry k tomu, aby ovlivňoval a manipuloval ostatní postavy. Autor Molière umělecky vykresluje charaktery postav a jejich motivace pro přijetí či odmítnutí Tartuffova vlivu. Celkově se jedná o jedinečné dílo plné humoru, moralizujících poučení a satiry na společnost 17. století.

Stručný obsah hry "Tartuffe"

"Stručný obsah hry Tartuffe"

Tartuffe je komedie od francouzského dramatika Molièra. Hra vypráví příběh bohatého obchodníka jménem Orgon, který se rozhodne pomoci náboženskému fanatici Tartuffovi a poskytnout mu útočiště v jeho domě. Tartuffe se stává součástí rodiny a snaží se získat kontrolu nad celým majetkem Orgona.

Postupně se však ukazuje, že Tartuffe je podvodník a jeho úmyslem je pouze okrást Orgona. S pomocí sluhy Dorinea a dalších přátel dokáže rodina odhalit Tartuffovy plány a vyvázne z jeho pasti.

Hra je plná ironie, satiry a humoru a ukazuje nebezpečí slepé víry v náboženské fanatiky.

Charakteristika hlavních postav

Charakteristika hlavních postav v divadelní hře "Tartuffe" od Molièra je klíčová pro pochopení a vnímání tohoto díla. Tartuffe, hlavní postava, je podvodník a falešný kazatel, který se snaží získat peníze a majetek bohatého Orgona prostřednictvím svých lstivých intrik. Orgon, druhá hlavní postava, je naivní a slepě oddaný Tartuffovi, což přináší mnoho problémů pro jeho rodinu.

Další důležitou postavou je Elmire, manželka Orgona, která si uvědomuje pravý charakter Tartuffa a snaží se odhalit jeho plány. Další postavy jako Dorine, Mariane a Valère poskytují kontrast k postavám Tartuffa a Orgona a ukazují různé pohledy na situaci.

Celkově lze říct, že charakteristiky hlavních postav v "Tartuffovi" jsou klíčové pro pochopení tématu pokrytectví, morálky a společenských norm ve společnosti 17. století.

Tematické a komediální prvky v díle

Tematické a komediální prvky v díle Tartuffe od Molièra jsou nezbytnými složkami, které tvoří základ pro úspěšnou divadelní hru. Témata jako morálka, náboženství a pokrytectví jsou pečlivě vypracovány a s humorem podané v kontrastu s vážností situace. Vypracované postavy představují charaktery společnosti, které se stýkají a interagují, což umožňuje autorovi pouze správně vybrat slova a vytvořit tak živoucí dialogy. Všechny tyto prvky dohromady tvoří jedinečné dílo, které dokázalo zaujmout publikum po staletí.

Kontroverze kolem hry "Tartuffe"

Kontroverze kolem hry "Tartuffe": Když Molièrova slavná divadelní hra o falešném svatci vyšla poprvé na scénu, byla okamžitě označena za skandální a nevhodnou. Hra se setkala s ostrou kritikou a dokonce byla zakázána několika církvemi. Navzdory tomu však autor pokračoval ve svém satirickém záměru a Tartuffe se stal jedním z nejuznávanějších děl francouzského divadla. Dnes se tato kontroverzní hra stala trvalou součástí světové literatury a stále přináší nový pohled na společenské problémy a hypotřetickou pravdu.

Vliv a recepce díla v české kultuře

Vliv a recepce díla "Tartuffe" v české kultuře jsou značné. Divadelní hra od Molièra poprvé uvedená v roce 1664 vyvolala velký rozruch ve francouzské společnosti svým kritickým pohledem na pokrytectví a náboženskou bigotérii. I v Čechách se stala inspirací pro mnoho autorů a divadelních režisérů, kteří se snažili ukázat podobné problémy i v domácím kontextu.

Mezi nejslavnější české inscenace patří například režie Josefa Svobody z roku 1986, která svými provokativními prvky okamžitě vyvolala bouřlivou diskuze. Hra se také objevuje v kurikulu literatury na gymnáziích a stále se těší velkému zájmu diváků po celém světě. Vliv "Tartuffa" na českou kulturu je tak nepopiratelný a jeho poselství o potřebě pravdivosti a upřímnosti přetrvává i po staletích od jeho prvního uvedení.

Závěr: Tartuffe - nezapomenutelná divadelní hra od Molièra

Tartuffe je jedním z nejznámějších děl francouzského dramatika Jean-Baptiste Poquelina, známého pod pseudonymem Molière. Tato satirická komedie se stala pravým skandálem své doby a dodnes patří k nejvýznamnějším dílům světové literatury.

V Tartuffovi se Molière vypořádával s postavou falešného pokrytce, který dokázal klamat všechny kolem sebe a přitom si udržovat zdání svatosti. Hra je plná ostrých vtipů a propracovaných charakterů, které jsou spolu s důkladným nahlédnutím do lidské povahy důvodem její obliby i po téměř 400 letech.

Tartuffe je zkrátka delikatesou pro každého milovníka dobrého divadla a jeho poselství zůstane aktuální po celou dobu existence lidských společností.

Zdroje

V následujícím seznamu najdete ucelený přehled zdrojů, které vám pomohou lépe porozumět divadelní hře "Tartuffe" od slavného francouzského dramatika Molièra. Seznam zahrnuje nejen samotné dílo, ale také odborná pojednání a kritiky, které pomohou rozšířit vaše znalosti a pohled na tuto vynikající komediální hru:

1. Tartuffe: Divadelní hra - originální text

2. Tartuffe - Kniha obsahující komentáře a analýzy autorů

3. Molière's Tartuffe: A Guide to Understanding the Classics - ucelený průvodce po díle pro studenty a nadšence divadla

4. The Cambridge Companion to Moliere - sborník esejů o životě a tvorbě Molièra

5. Analyzing Moliere's Tartuffe - kniha s podrobným rozbor kolem tématu "Tartuffova hypokrize"

Tyto zdroje vám pomohou prohloubit vaše chápání díla stejně jako poskytnout hlubší vhled do tehdejší doby a společnosti, ve které se hra odehrává.

Publikováno: 31. 07. 2023

Kategorie: kultura

Autor: Agáta Němčíková

Tagy: tartuffe | divadelní hra od molièra