umělecký sloh

Romantismus Stavby

Kouzlo romantismu ve stavbách: Když se architektura stává uměním

Úvod do romantismu jako uměleckého slohu v architektuře Romantismus jako umělecký sloh v architektuře se projevuje neotřelými a nápaditými řešeními, která přináší novou inspiraci pro tvorbu budov. Tento styl je charakteristický svobodou, emocemi a silným individuálním cítěním tvůrců, kteří se snažili vyjádřit své...

Česká Renesance

Zažijte krásu české renesance: Umělecký skvost uprostřed Evropy

Úvod do české renesance – umělecký sloh, který se prosadil v 16. století a ovlivnil celou Evropu. Tento období se vyznačovalo rozvojem umění, literatury, architektury a hudby a bylo charakteristické pro svůj životnostní pohled na svět a snahu o napodobení řeckých a římských klasických ideálů. Česká renesance přinesla...

Manýrismus

Manýrismus: Umělecký sloh plný extravagance a emocí pro magazín Umění

Co je manýrismus? Manýrismus je umělecký sloh, který se rozvíjel v 16. století jako reakce na středověkou gotiku a renesanci. Jeho charakteristickými rysy jsou přehnaná složitost a zdobnost, stylizace figur a geometrických tvarů, extravagantní gesta a pózy a používání netypických barev. V manýristické malbě a sochařství...

Barokní Stavby

Klenoty baroka: Obdivujte nejkrásnější barokní stavby naší země

Co je barokní styl? Barokní styl je umělecký sloh, který se vyskytoval v 17. a 18. století. Tento styl se projevuje především v architektuře, sochařství, malbě a hudbě. Charakteristickými rysy barokního stylu jsou například zájem o pohyblivost, dynamiku, dramatické efekty a iluzi. Barokní stavby jsou často velkolepé a...

Baroko

Baroko - Přepych a bohatství uměleckého slohu, který ovládl Evropu

Úvod do baroka Baroko je umělecký sloh, který vznikl v Evropě v 17. století a rozvinul se během následujícího století. Charakterizuje se bohatými zdobnými prvky, dynamickou kompozicí a světelnými efekty. Barokní architektura, sochařství a malířství jsou plné dramatu a emoce. V tomto úvodu do baroka si povíme více o jeho...