starořecký filosof

Platón

Platón: Veliký starořecký filosof a jeho vliv na dnešní společnost

Platón - představení starořeckého filosofa Platón, jeden z nejvýznamnějších starořeckých filosofů, se narodil kolem roku 427 př. n. l. v Athénách. Byl žákem Sokrata a učitelem Aristotela, což ho řadí mezi zakladatele západní filosofie. Jeho myšlenky a teorie měly obrovský vliv na další generace filosofů i na celou...