romantismus znaky

Romantismus Znaky

Romantismus v obrazech: Odhalujeme jeho charakteristické rysy

Úvod do romantismu jako uměleckého směru Romantismus je umělecký směr, který vznikl na konci 18. století a trval až do poloviny 19. století. Charakteristickými rysy romantismu jsou především důraz na individualitu, emoce a fantazii, introspekci, touhu po svobodě a nezávislosti a naprostou negaci racionality jako prostředku...