literární figura

Oxymoron: Když slova tančí ve vzájemném protikladu

Oxymoron je literární figura, která spojuje dvě zdánlivě protikladné myšlenky do jednoho výrazu. Tato figura je často používána v poezii a próze k vytvoření silného obrazu nebo efektu kontrastu. V tomto článku se budeme zabývat původem a historií oxymoronů, jejich různými typy a příklady, stejně jako tím, jak mohou...