warhol

Warhol

Warhol - vizionář amerického umění, který změnil svět

Úvod do života Andyho Warhola "Úvod do života Andyho Warhola - Za ním stojí více než jen slavné obrazy a plechovky s polévkou." Andy Warhol byl vlivný americký umělec, který se stal jedním z představitelů Pop artu. Jeho tvorba zahrnovala různé média, jako jsou malby, kresby, filmy a hudbu. Nicméně, jeho život byl plný...