shelley

Shelley

Shelley: Vize a revoluce v literatuře

Shelley je jméno, které se často může objevit v literatuře a umění. Jmenuje se tak například britská spisovatelka Mary Shelley, autorka slavného gotického románu Frankenstein. Nicméně jméno Shelley má mnohem širší význam a zahrnuje nejen tvůrčí osobnosti, ale také oblasti jako například hudba nebo design. V tomto...