pilgram

Pilgram

Pilgram: Poutník mezi stránkami literatury

Pilgrimage, v češtině známý jako pouť, je cesta, kterou podnikají nábožensky založení lidé na místa považovaná za svatá. Tyto cesty mohou být organizované společnostmi nebo jednotlivci a jsou zaměřené na získání duchovního prožitku a upevnění víry. Historicky byly poutě velmi důležité a mnohá místa se stala...