dórský sloup

Dórský Sloup

Dórský sloup: Klenot řecké architektury, který okouzlil svět

Co je dórský sloup? Dórský sloup patří mezi základní prvky řecké architektury a vyznačuje se čistotou tvarů a jednoduchostí. Jeho hlavním prvkem je kapitál v podobě jednoduchého kruhového plintu s rovným odsazením, na kterém spočívá čtvercová abakus (horní deska). Kromě toho má dórský sloup hladký, nezdobený...