direct speech

Přímá Řeč

Přímá řeč: Umění vyjádřit se přímo a autenticky

Co je přímá řeč? Přímá řeč je způsob vyjádření, při kterém se cituje doslovně to, co někdo řekl nebo napsal. Je to prostředek, který umožňuje přenést autentičnost a živost do textu. Přímá řeč se vyznačuje tím, že je uvozena uvozovkami a obsahuje verbatim slova a výroky mluvčího. Tímto způsobem se zachycuje...