chemie

Avogadrova Konstanta

Avogadrova konstanta: Klíč k tajemství hmoty?

Co je Avogadrova konstanta? Avogadrova konstanta je základní konstanta v chemii, která udává počet entit (atomů, molekul, iontů atd.) v jednom molu látky. Její hodnota je přibližně 6,022 × 10^23 mol^-1. To znamená, že jeden mol jakékoli látky obsahuje 6,022 × 10^23 entit této látky. Například jeden mol uhlíku obsahuje 6,022...