baroque symbols

Znaky Baroka

Barokní symboly: Klenoty uměleckého dědictví

Úvod do barokního stylu Barokní styl je umělecký směr, který se rozvíjel v Evropě v 17. a 18. století. Baroko se projevovalo především v architektuře, sochařství a malířství, ale také v literatuře a hudbě. Jedním z nejvýraznějších znaků baroka je velkolepost a bohatost, kterou lze pozorovat především ve stavbách...