Klasicismus: Kdy autoři přinesli do umění eleganci a harmonii

Klasicismus

Definice klasicismu

Klasicismus je umělecký a literární směr, který se v Evropě prosazoval od 16. do 18. století. Tento směr se vyznačuje návratem k antickému stylu a idealizovanému zobrazení reality. Klasicistická díla jsou často charakterizována řádovostí, jednoduchostí, symetrií, pravidelností a logikou.

Autoři klasicismu se snažili o objektivní zobrazení reality, přesnost jazyka a vyvarování se emocionality. Mezi nejvýznamnější autory klasicismu patřili Francois de Malherbe, Jean Racine či Voltaire ve Francii; Johann Wolfgang von Goethe v Německu; Giovanni Battista Piranesi v Itálii či William Shakespeare v Anglii.

Klasicismus měl velký vliv na umění a literaturu dalších období jako např. romantismus nebo realismus a stále nachází své uplatnění i v současné době.

Charakteristiky klasicistního umění

Charakteristiky klasicistního umění mají svůj původ v antické kultuře a renesančním humanismu. Klasicistní autoři se snažili navázat na ideály harmonie, rovnováhy a objektivity antiky a přizpůsobit je svému času.

Mezi charakteristické prvky klasicismu patří například preciznost, symetrie, jednoduchost tvarů a důraz na logiku. V architektuře se uplatňovalo úzké propojení stavby s okolím, zpravidla se využívaly sloupy a stupně a fasády byly zdobeny řádovými motivy.

Klasicistní umění se projevovalo nejen v architektuře, ale i v literatuře, hudbě či malířství. Kritici někdy označují klasicismus za dobu strohosti a odmítání individuálnosti, nicméně tento styl měl svůj dlouhodobý vliv na evropskou kulturu a uměleckou tvorbu.

Klasicistní autoři a jejich díla

Klasicismus byla významná epocha, která se projevila i v literatuře a umění. V této době vznikla řada velkých autorů, kteří svými díly obohatili kulturní dědictví. Mezi nejvýznamnější klasicistní autory patří Molière, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Christoph Friedrich von Schiller, Denis Diderot či Jean-Jacques Rousseau. Tyto osobnosti se podílely na tvorbě mnoha klasických děl, jako například Molièrova "Lakomce", Goethova "Fausta" nebo Schillerova "Rybáře". Jejich díla jsou dodnes považována za zásadní přínosy literatury a kultury obecně.

1 Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe je jedním z nejvýznamnějších autorů klasicismu a jeho literární dílo silně ovlivnilo následující generace spisovatelů. Goetheho tvorba je charakteristická svou precizností a dokonalostí, kterou projevoval při zachycování lidských emocí a vášní. Jeho nejznámější díla, jako například román "Utrpení mladého Werthera" či divadelní hra "Faust", jsou stále aktuální a inspirující pro současné umělce.

2 Johann Joachim Winckelmann

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) byl německý archeolog, historik umění a spisovatel. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků klasicismu. Jeho práce se zaměřovaly na studium řeckého umění a kultury, která byla pro klasicistickou estetiku zásadní.

Winckelmannův výzkum a následné publikace přinesly nový pohled na antické umění a ovlivnily celou generaci klasicistních umělců. Jeho dílo "Geschichte der Kunst des Altertums" je považováno za první systematické pojednání o umění starověku.

Winckelmannův vliv však sahal i mimo oblast umění. Svým dílem inspiroval například Goetha, Schillera nebo Wielanda. Zemřel tragicky při návštěvě Itálie, kdy byl zavražděn svým služebníkem.

3 Antonio Canova

Antonio Canova byl nejvýznamnější sochař své doby a je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů klasicismu. Jeho sochy jsou plné elegancie a harmonie, které se inspirovaly antickými zdroji. Mezi jeho nejznámější díla patří například Apollón a Dafné či Amor a Psyche. Canova dokázal propojit krásu s uměním tak, že jeho dílo působilo nejen jako umělecká skvostnost, ale i jako vyjádření ideálů celého období klasicismu.

4 Jacques-Louis David

Jacques-Louis David byl jeden z nejvýznamnějších a nejvýraznějších umělců klasicismu. Jeho realistické portréty a historické scény jsou plné dramatického napětí a silného sdělení. David byl také zapojen do politických dění své doby a stal se oficiálním portrétistou Napoleonovy vlády. Jeho umělecká díla jsou považována za jedny z nejvýznamnějších příkladů klasicistního stylu a jeho vliv na budoucí generace umělců je nepopiratelný.

5 Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart je jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů klasicismu, který zanechal nezapomenutelnou stopu v evropské kultuře. Jeho díla jsou plná grácie, elegance a precizního řemeslného zpracování, což ho řadí mezi vrcholné představitele tohoto hudebního stylu. Navzdory svému krátkému životu stihl Mozart napsat více než 600 skladeb, včetně oper, symfonií, koncertů a komorní hudby. Jeho tvorba inspirovala mnoho dalších skladatelů po celém světě a dodnes patří mezi nejhranější interprety vážné hudby.

Vliv klasicismu na současné umění

Klasicismus, neoklasicismus a jeho inspirace se odráží v mnoha současných uměleckých směrech. Autoři této éry se snažili obnovit ideál harmonie, řádu a proporce, které považovali za nedostatky předchozího barokního období. Tento styl se tak stal klíčovým faktorem pro rozvoj moderního uměleckého stylu a postmoderních tendencí. Klasicismus byl zdrojem inspirace jak pro malbu, sochařství, architekturu tak i pro literaturu a hudbu. Dnes se stalo běžnou praxí interpretovat dřívější klasické koncepty moderním způsobem, často prostřednictvím abstraktní formy. Klasicismus je stále silným tématem na umělecké scéně a jeho vliv na současné umění je evidentní.

Závěr: Klasicismus a jeho autoři

Publikováno: 29. 05. 2023

Kategorie: umění

Autor: Kamila Zelinková

Tagy: klasicismus | autoři