Testování kosmetiky na zvířatech

V minulosti se veškerá kosmetika testovala na zvířatech. V naší republice bylo ale toto testování zakázáno již před 40 lety. EU vydala legislativu o tomto zákazu před necelými 10 lety. Vědci totiž přišli na to, že výsledek testů, které byly na zvířeti prováděny, nemusí zcela odpovídat výsledkům, které bude mít člověk při používání kosmetiky. Navíc mnohdy obsahovaly různé chemické látky, které zvířatům škodily. Mnozí tak tyto testy považovali za týrání zvířat.

V současné době se již téměř nikde pokusy na zvířatech neprovádí. Provádí se ve zkumavce, kde jsou trojrozměrné modely rekonstruované lidské pokožky, které obsahují lidské buňky a jsou v celé tloušťce. Tak se provádí testy na snášenlivost lidské kůže. Dokonce nejen na kosmetiku, ale i různé druhy oblečení nebo hraček.

V minulosti se mnohdy při testech stalo, že docházelo k nevratným poškozením pokožky, ale i zdraví u zvířat. Tato zvířata pak velice trpěla. Testy se prováděly na kočkách, psech, králících nebo morčatech.

Proti testování kosmetiky na zvířatech byly pořádány velké protesty na celém světě. Problém byl v tom, že zvířata neskonale trpěla, ale také v bolestech umírala. Úplně ale na celém světě ještě toto testování nevymizelo. A vzhledem k tomu, že jsou známy firmy, které tyto testy stále provádí, číří se vyspělým světem idea, aby lidé přestali kupovat ty kosmetické výrobky, které jsou stále na zvířatech testovány, a tím úplně zrušili testování na zvířatech. Vždyť jsme lidé a měly bychom se také podle toho chovat ke všem lidem i zvířatům, ale i k přírodě jako takové. Měli bychom se chovat lidsky.

Add comment