Pavouci

Pavouci nás někdy mohou pořádně vystrašit, jsou dokonce lidé, kteří z pavouků mají fóbii. Pavouci jsou však zvířátka jako každá jiná, jedná se o bezobratlého živočicha ze třídy pavoukovců. Na celém světě žije přibližně 34 000 druhů, z toho v České republice asi 800 druhů.

Tělo pavouka je složeno z hlavohrudi a zadečku, který je důmyslně připojen stopkou. Pavouci mají celkem osm kráčivých končetin. Jejich velikost se zhruba pohybuje od 0,5 mm do 90 mm. Klepítka jsou dvoučlánkové a směřuje do nich vývod jedové žlázy. Pavouci mají velmi dobrý zrak, neboť mají osm očí.

K pavoukům neodmyslitelně patří pavučiny, které si pavouci dělají a spřádají sami. Pavouci jsou totiž schopni sami si vyprodukovat tuhnoucí tekutinu, z kterých dělají vlákna. Vzniklá vlákna pak spřádají do silnějších svazků.

Pavouci jsou takoví malí dravci, kteří aktivně loví svou kořist, především různé druhy hmyzu. Samičky jsou daleko větší než samečci a po spáření svého samečka sežerou. Oplodněné samičky pak nakladou vajíčka. Některé samičky je nosí přichycená na svém těle, zapředená v kokonu, jiné samičky je kladou rovnou do hnízd. Z vajíček se vylíhnou larvy, které živí vaječný žloutek. V momentě, kdy larva dosáhne stádia nymfy, jí samička pomůže dostat se ven z kokonu. Po strávení zůstatku vaječného žloutku se nymfa svléká a stává se z ní dospělý pavouk. V tomto stádiu svlékání jsou mimořádně zranitelní pro jiné dravce.

Pavouci jsou lovci, kteří pro svůj lov používají důmyslné pasti, které zhotovují z vláken. Hlavně se jedná o precizně zhotovené kruhové sítě tkané spirálovým způsobem. Tento typ sítí vytváří například křižák obecný. Kořist se chytá až do lepkavého středu, zatímco ostatní části pavučiny jsou utkané ze suššího materiálu. Pavouk na svou oběť obvykle číhá buď ve středu pavučiny nebo až na jeho úplném konci.

Add comment