Papoušci

Kdo se cítí doma sám a má dojem, že by potřeboval ve svém bytě nějaké oživení, kupte si papouška. Papoušek je totiž velice živým a společenským tvorem. Okouzlí vás také zejména svým pestrobarevným peřím a inteligencí.

Papoušci jsou opravdu většinou přátelští a snášenliví tvorové. Pokud však narazíte na papouška, která není milý, může to být zapříčiněno špatným zacházením nebo odloučením od partnera.

Papoušci se dělí na několik čeledí a podčeledí. V zásadě však rozlišujeme na čeledi loriovité, kakaduovité a papouškovité. Délka života papoušků v péči člověka se pohybuje kolem 10 až 20 let.

Papoušek je samozřejmě cizokrajný pták, který původně žil v lesích a pralesech. Postupem času však začal osídlovat i stepi, savany, palmové háje nebo křovinaté buše. Nejvíce papoušků stále žije především v tropických a subtropických oblastech Střední a Jižní Ameriky a Afriky.

Pro papoušky je typické jejich horní čelist zobáku, která je silně zahnutá směrem dolů. Zobákem a jazykem papoušci koušou potravu, hlavně tedy ovoce a semena. Ve volné přírodě papoušek využívá svůj zobák k vyhrabávání potravy ze země nebo k zvětšování úkrytu ve stromě. Zobák bývá papoušky používán i jako pomůcka ke šplhání a také jako zbraň.

Papoušci mají dále pouze čtyři prsty. Dva prostřední prsty míří dopředu a krajní pro změnu dozadu. Díky sudému postavení prstů jsou nohy dokonalým uchopovacím orgánem. Za pomoci nohou se papoušci dokáží zachytit na větvích stromů či si přidržovat potravu nebo rychle šplhat.

Papoušci mají nádherné pestrobarevné opeření. Ačkoliv to zní možná podivně, ale pestrá barva peří slouží jako maskování. Ve své přirozené lokalitě tropů se totiž papoušci se svým pestrobarevným zbarvením úplně ztratí a nejsou vůbec nápadní. Barevně nápadné části peří hrají také významnou roli při námluvách či dorozumívání ve velkém hejnu.

Add comment