Opičky

Opice je zvíře, které patří bezesporu k nejoblíbenějším zvířatům v zoologické zahrady. Pavilón opic je většinou nejnavštěvovanější části celé zoologické zahrady. A jsou to zejména děti, které s upřímnou radostí pozorují malé i velké opičky, které dovádějí a skotačí vesele po lanech nebo ospalým dojmem jedí zeleninu a ovoce. Ale víme něco o těchto hyperaktivních zvířatech?

Opice jdou rozdělit do dvou velkých skupin. První skupina jsou opice Starého světa, druhou skupinou jsou pak opice Nového světa. Do opic ze Starého světa zařazujeme snad všechny velké opice jako jsou například paviáni nebo languři. Opice z Nového světa, to jsou třeba kosmaniani a chápani.

Tyto dvě velké skupiny se od sebe docela podstatně liší. Zejména profilem nosní lebky. Jinak mají krátký a plochý tvar lebky, který se velmi podobá lidské lebce. Výjimkou jsou pouze paviáni a drilové, kteří se pro změnu opět podobají více psům než člověku. Jinak různorodost opic je značně veliká, nejmenší váží pouhých 70 gramů, zatímco největší 200 kilogramů.

Opice povětšinou žijí v lesích celého tropického pásu. Opice jsou dále charakteristické plochým hrudníkem a poměrně velkým mozkem. Hlavními smyslovými orgány opic jsou sluch a zrak. Co je typické pro všechny opice, je to, že většinou chodí po všech čtyřech, ovšem jsou schopné sedět i vzpřímeně. Opice se v dovednostech velmi podobají lidem. Mají například velmi ohebné ruce, které ve volné přírodě využívají k trhání ovoce a jiným činnostem a aktivitám. Jejich ruce mají dvacet pět prstů, které jsou velmi šikovné. Opicím však chybí palec. Nohy jsou o chlup delší než ruce a jsou dobře stvořené hlavně ke skákání a velmi rychlému a čipernému běhu. Opice mají také dlouhý ocas, který je zpravidla delší než tělo. Je jen opravdu málo druhů opic, které mají ocas zkrácený nebo jim chybí zcela. 

Add comment