Ještěrky

Ještěrky jsou živočichem, které můžete potkat nebo zahlédnout také v České republice. Na našem území žijí čtyři druhy ještěrek. Jsou to ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka zední a ještěrka zelená.

Nejrozšířenější ještěrkou v České republice je pravděpodobně ještěrka obecná. Tento druh preferuje zejména suchá a teplá stanoviště. Ještěrka obecná dorůstá do maximální délky 24 centimetrů. Samici od samce poznáte podle zbarvení kůže, samice má na svých bocích šedohnědé pruhy, samec má pro změnu zelené pruhy. Ještěrka obecná zimuje v norách.

Další druhem ještěrky je ještěrka živorodá. Jedná se o druh ještěrky, který má na území našeho státu problém. V nedávné době totiž došlo k drastickému snížení početnosti tohoto druhu. Je to způsobeno velkoplošnou aplikaci biocidů proti dřevokaznému hmyzu, který negativně postihl také ještěrku živorodou.

Třetím druhem je ještěrka zelená. Tento druh ještěrky osídluje zejména biotopy lesostepního charakteru. Ještěrka zelená dává přednost lokalitám, jejichž terén je dostatečně členitý. Zvířata se pohybují a soustřeďují hlavně na slunných skalních místech. Období páření začíná už koncem dubna a může se prodloužit přes celý květen. V tomto období dochází mezi samci k zápasům. V letních měsících snáší samice 5 až 25 bělavých vajíček. Ke kladení vajec dochází pouze na teplých, vlhkých a lehce zastíněných místech. Vajíčka jsou kladena do hloubky 6 – 20cm. Mláďata ještěrky zelené se líhnou v srpnu a v září. Zimu přečkává v bezpečných zemních úkrytech, v drobných skalních štěrbinách či i v dutinách stromů.

Čtvrtým druhem je pak ještěrka zední, která byla překvapivě objevena v České republice teprve na konci 20. století. Tenhle druh ještěrky žije pouze na několika malých lokalitách v okolí městečka Štramberku na severní Moravě.

Add comment