Jak funguje zapůjčení zvířat mezi Zoo

Na světě je mnoho zoologických zahrad. U nás je 15 zoologických zahrad, a téměř 20 různých zařízení, která chovají více druhů zvířat. Každá zoologická zahrada má některá specifická zvířata, která nemá žádná jiná v ČR. Mnohdy jsou v těchto zahradách i zvířata, jediná v Evropě.

Důvodem vzniku zoologických zahrad je kromě toho, aby dospělí lidé a děti mohli vidět neznámá nebo neobvyklá zvířata v našich končinách, je i chov některých ohrožených nebo vymírajících zvířat, o která nechceme přijít.

V každé ZOO je třeba jenom jeden pár zvířat. Mnohdy se v zoologických zahradách ani několik let nedaří odchovat potomky různých zvířat. Když se to pak podaří, musí najít zoologická zahrada jinou ZOO, kde také mají alespoň jednoho jednice toho živočišného druhu. Potom se spolu dohodnou, zda pošlou své narozené mládě, jakmile povyroste, k nim nebo zda oni pošlou své zvíře do ZOO, ve které je již pár rodičů s mládětem. Takto se mezi sebou domlouvají, ať se to jedná o opice nebo jiná zvířata, všechny ZOO na celém světě. De facto si takto zapůjčují zvířata, která tam většinou, pokud se jim dobře daří, zůstávají. Případně je mohou vyměnit za jiná.

Například se opicím narodí mládě, je to holka, a jakmile začne dospívat, kolem jednoho roku, začne na ni sexuálně dorážet otec, opičák. S touto situací je potřeba dopředu počítat, a domluvit se, kam opičí holčičku pošlou, až to nastane. A tak ji dovezou za jinou tlupou, kde se spolu musí naučit vycházet a žít, samozřejmě postupně. Toto zapůjčování a výměna zvířat je velmi běžná a hlavně potřebná.

Add comment