Hadi

Co si představíte pod slovem had? Nevypočitatelnost, rychlost, tichost, neměnný výraz, ano, tohle všechno se dá o hadech říci. Možná by ještě někdo z vás přidal nebezpečnost. Ovšem to je pouze jeden takový velký mýtus, který o hadech postupem času vznikl. Ano, hadi jsou nebezpeční, ale had samotný nemá příliš velký zájem vyhledávat lidskou přítomnost a k nebezpečným střetům dochází pouze v případech jejich náhlého a nenadálého překvapení. Ne všichni hadi jsou také jedovatí. Možná vás překvapí, že z celkového počtu neuvěřitelných 2700 druhů hadů, jich je jen 400 jedovatých. Méně než 50 druhů hadů je člověku opravdu nebezpečných.

Hadi v zásadě dělíme na škrtiče a traviče. Škrtiči se do své oběti pevně zakousnou a pak ji začnou pomalu, ale jistě obmotávat, takže oběť je zády hadem uškrcena. Traviči pro změnu používají k usmrcení obětí malou dávku jedu, kterou had vypouští přes své duté přední zuby.

Mezi nejoblíbenější hady patří užovky rodu Elaphe. Tento druh hadů je opravdu krásný a elegantní. Užovka Elaphe je označována rovněž za nejvhodnější druh hadu pro začínající chovatele. Tento druh se živí laboratorními hlodavci a jsou schopni rozmnožovat se v teráriích.

Pro ty, kteří by rádi chovali nějaký jedovatý druh, tak lze podle mnohých odborníků doporučit Zmiji růžkatou. Zmije růžkatá má totiž velmi minimální nároky na chov a jsou poměrně cenově levné a dostupné. Zmije růžkatá dosahuje velikosti 120 až 180 centimetrů. Kůže této zmije je cihlově oranžová s prvky černé, hnědé, žluté a červené barvy, spodní část těla je pak světlá. Chová se však i ve více než deseti barevných variacích.

V České republice, která není na výskyt hadů příliš bohatá země, se volně vyskytují tyto druhy: Užovka hladká, Užovka obojková, Užovka podplamatá, Užovka stromová a Zmije obecná.

Add comment